Interim- & projectmanagement
Ik kan de continuÔteit van uw bedrijfsvoering borgen door een tijdelijk vacante functie waar te nemen of bij grotere veranderingen (zoals reorganisaties) in een interim-rol extra expertise en capaciteit te bieden.
Maar ook, naast de reguliere werkzaamheden van uw organisatie, tijdelijk extra projectmatige capaciteit (al dan niet in de rol van projectmanager) ten behoeve van bijvoorbeeld een jaarafsluiting, aanpassing van managementinformatiesystemen en -rapportages, een ERP-implementatie, het verlagen van onnodig hoog werkkapitaal of verbetering van uw administratieve organisatie.

Financieel & ICT
Zowel op financieel gebied als op het gebied van ICT kan ik uw organisatie ondersteunen. Meestal zijn dit sterk verweven aandachtsgebieden.
Om goed financieel inzicht te hebben in de performance van uw organisatie, zullen de ondersteunende processen en systemen hierop moeten aansluiten en zijn verbeteringen in processen en systemen hiervoor vaak noodzakelijk.

Advies & implementatie
Soms is niet een full-time inzet voor een bepaalde periode gewenst (of noodzakelijk), maar kan ook een onafhankelijk advies van buitenaf een organisatie helpen. Bijvoorbeeld advies over de haalbaarheid of implementatieaanpak van een ICT project, procesveranderingen (of alternatieven), een AO/IC of operationele audit, analyse van control risicoís of het opstellen van financiŽle scenarioís.
Het eindresultaat kan een advies zijn, maar het kan ook verder gaan en tot ondersteuning bij de invoering ervan leiden.