Als resultaatgedreven zelfstandig professional help ik op het gebied van financieel management en ICT, zowel op strategisch als inhoudelijk niveau, oplossingen tot stand te brengen. Niet alleen analytisch sterk, maar ook in staat om dit concreet te vertalen naar mensen en processen. Vaak is het namelijk niet moeilijk om te zien wat er beter kan of moet, maar wel om mensen en hun manier van werken mee en soms ook 'om' te krijgen.

In de afgelopen zesentwintig jaar (waarvan de laatste negen jaar als zelfstandige) ben ik binnen een groot aantal bedrijven werkzaam geweest in managementfuncties en management teamrollen op het terrein van financieel & IT management, met de volgende specifieke ervaringsgebieden:

• Productiebedrijven, nationaal en multinationals
• Herstructurering en integratie van organisaties
• Aansluiting behoeften managementrapportages op inrichting processen (supply chain en
financieel) en systemen
• Puinruimen bij achterstalligheid en ontoereikendheid van administraties
• Audits en jaarrekeningen (Dutch & US GAAP, IFRS)
• ERP implementaties en optimalisaties

Beroepshalve ben ik aangesloten bij de Vereniging van Register Controllers (VRC) en Netwerk ciRCle.
Maarten Drop